Zajęcia dodatkowe

Muzykoterapia

Umuzykalnienie we wczesnym dzieciństwie wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie i improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i rozwija zdolność komunikowania. Śpiew stanowi ważny punkt wyjścia przede wszystkim dla rozwoju muzykalności, ale także innych umiejętności, ponieważ kształcenie języka muzycznego ma związek ze środkami komunikowania się – słuchaniem, gestykulowaniem, mową oraz czytaniem.

Na zajęciach dzieci mają okazję do wspólnego śpiewu przy akompaniamencie instrumentów muzycznych – gitara, keyboard, jak również wyrażają swoje emocje za pomocą tańca. Poznają różne rytmy muzyczne. Rozróżniają natężenie oraz wysokość dźwięków podczas zabaw muzyczno – ruchowych przy użyciu instrumentów i pomocy dydaktycznych. Uczą się reagować na pauzę w muzyce, co w znacznym stopniu przyczynia się do nauki zachowań pożądanych podczas pracy na zajęciach grupowych.

 

Prowadzący zajęcia: Jarosław Guz