Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rytmiczno wokalne

Założenia programowe zajęć wokalno–rytmiczno– tanecznych.

Główne założenia i cele zajęć opierają się na programach i metodach wychowania muzycznego i umuzykalniania dzieci w przedszkolu wybitnych teoretyków i muzyków: Carla Orfa, Emila Jaques’a Dalcroze’a i Z. Kodalya.

Dzieci uczestniczą w zajęciach twórczo poprzez różne formy: ruch, taniec, mowę, śpiew, grę na instrumentach perkusyjnych, pantomimę.

Zajęcia wokalno-rytmiczno-taneczne przyspieszają proces asymilacji dziecka w grupie poprzez: zadania twórcze, improwizacje muzyczno-rytmiczne, piosenki, pieśni, kolędy i pastorałki, tańce ludowe oraz zwyczaje i zabawy dziecięce.

Piosenka i taniec to najważniejsze formy w wychowaniu muzycznym, w rozwoju muzykalności. Krótkie ćwiczenia emisyjne o charakterze zabawowym, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, wprowadzenie terminów muzycznych, nauka piosenek oraz ćwiczenia taneczno-rytmiczne z elementami tańców ludowych wpływają na:

·      wyrobienie ogólnych dyspozycji psychofizycznych takich jak: koncentracja, podzielność uwagi, szybki refleks, pamięć i dyscyplinę wewnętrzną;

·      realizację i utrwalenie poznanych wartości rytmicznych – ćwierćnuta, ósemka i łączenie ich z sylabami rytmicznymi, dostrzeganie zmian tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, rozpoznawanie metrum dwu i trzy-miarowego;

·      swobodne określanie budowy piosenki: zwrotka, refren, przygrywka, słowa melodia, akompaniament;

·      rozpoznawanie akompaniamentu; marsz, polka, krakowiak, kujawiak, polonez;

·      ćwiczenia emisyjne, ortofoniczne, oddechowe, a w efekcie intonacja piosenek czysto, z wyraźną dykcją, prawidłowym oddechem, bez mezzoforte;

·      kształtowanie i doskonalenie prawidłowej postawy tanecznej poprzez realizację ćwiczeń z zakresu tańców ludowych i proste ćwiczenia z zakresu tańców klasycznych, w efekcie piękna postawa, prawidłowa koordynacja ruchowa i umiejętność wykonania podstawowych kroków tańców: polki, krakowiaka, kujawiaka, poloneza.

 

Prowadzący zajęcia: Ewa Jamrozek, Andrzej Dubieniecki