Grupa niebieska

Jesteśmy bardzo wesołymi i pomysłowymi przedszkolakami. Lubimy wspólne zabawy w kącikach zainteresowań. W naszej grupie uczymy się zgodnie bawić, dbać o nasze zabawki, ładnie zjadać posiłki, dbać o czystość i porządek. Chętnie wykonujemy różnego rodzaju prace plastyczne, śpiewamy, tańczymy i recytujemy wierszyki. W trakcie spacerów poznajemy otaczające nas środowisko. Nie zapominamy też o czynnościach samoobsługowych. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

Wychowawczyni grupy: Alicja Bojanowska

 

Oj będzie, będzie…

 • 3.04 -„Dużo dziwnych muzycznych pudełek” – program muzyczny w przedszkolu
  8.04 – „Teatrzyk cieni” – w przedszkolu
  9.04 – „Zajęcia z jajem” – wyjazd do Eko – Inicjatywy
  12.04 – „Muzyka etniczna” – w przedszkolu
  17.04 – Konkurs wielkanocny – „Zwierzęta wielkanocne”
  25.04 – Przegląd Małych Form Teatralnych

Zamierzenia grupy w miesiącu kwietniu:

NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

ZWIERZĘTA Z DŹUNGLI I SAWANNY

ZWIERZĘTA Z NASZYCH PÓL I LASÓW

MARCOWA POGODA

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– opisuje ilustracje budując poprawne zdania, przelicza słowa w zdaniach;
– sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
– rozpoznaje i nazywa cyfry 9, 10;
– wymienia nazwy zwierząt egzotycznych, określa ich cechy charakterystyczne;
– rozwiązuje i układa zagadki;
– wypowiada się na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka;
– rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na polu;
– wyraża obserwacje w pracy plastycznej;
– reaguje na ustalone sygnały;
– śpiewa piosenki;
– wyjaśnia znaczenie witamin dla zdrowia człowieka;
– poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych w zakresie 10;
– odgrywa scenki teatralne z wykorzystaniem rekwizytów;
– prawidłowo wymawia poszczególne głoski i grupy spółgłoskowe;
– opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną;
– odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków;
– dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych;
– wypowiada się na określony temat

WIERSZ

PIOSENKA

„Czasolot”

1. Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień.
To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce.
Gdy wakacje się zbliżają, to jest czerwiec.
To jest czerwiec, a znim lato gorące, pachnące.
A co potem, co będzie potem?
Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso – czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go.
Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!
Potem października bieg i bieg listopada.
Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.
Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.
Czerwiec niesie lata czar – wysiadka z czasolotu!
Lipiec – hop! Sierpień – prask!
I znów mamy września czas!

2. Kiedy przyszłam do przedszkola, byłam mała.
Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała.
Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały.
Taki mały, że pod krzesłem mieściłem się cały.
A potem, co będzie potem?
Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso – czaso- czasolot to pojazd…

3. A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże.
Były małe, malusieńkie, a teraz są duże.
A to drzewko, które miało małe listki,
tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich.
A co potem? Co będzie potem?
Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso – czaso- czasolot to pojazd…