Grupa niebieska

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być
ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.”
/Paulo Coelho/

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu i jak na promykowe przedszkolaki
przystało jesteśmy już bardzo samodzielne i zaradne. Bardzo lubimy wszystkie z
zabawy bo jesteśmy prawdziwymi sportowcami. Chętnie malujemy,
wycinamy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy i wierszyków uczymy się. Bardzo
ciekawe są dla nas zajęcia plastyczne i techniczne. Lubimy, też uczyć się nowych
rzeczy, bo chcemy być jeszcze mądrzejszymi przedszkolakami. Jesteśmy ciekawi
świata i interesujemy się wszystkim, co nas wokół otacza. Na zajęciach
uważamy, język angielski dobrze poznać mamy. Staramy się być dla siebie mili,
uprzejmi bo kodeks przedszkolaka przestrzegamy. Bardzo się cieszymy, że
tworzymy taką wesołą, zgraną ekipę.

Wychowawczyni grupy: Irena Ludew

 

Oj będzie, będzie…

5.11 – Dzień Postaci z Bajek
8.11 – Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
11.11 – Narodowe Święto Niepodległości
20.11 – Dzień Ochrony Praw Dziecka
21.11 – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
22.11 – Dzień Kredki
25.11 – Dzień Pluszowego Misia

Zamierzenia grupy w miesiącu listopadzie:

JESIENNE NASTROJE

TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA

MOJE DOMOWE ZWIERZĄTKO

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 wymienia nazwy pór roku,
 rozpoznaje i nazywa literę i,d,k: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 maluje jesienne drzewa z zastosowaniem techniki mokre w mokrym,
 śpiewa piosenkę,
 przykleja wycięte elementy na namalowanym obrazku
 liczy w zakresie sześciu; rozpoznaje i nazywa trójkąt,
 wyjaśnia (ogólnie), na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie
 potrafi wyjaśnić słowo ojczyzna
 sprawnie operuje nożyczkami
 Zachowuje porządek w miejscu pracy
 Rozpoznaje i nazywa instrumenty
 Wystukuje zadany rytm
 potrafi dostrzec w wierszu podobieństwo do swojej okolicy.
 potrafi zaśpiewać hymnu Polski
 Sprząta po skończonej pracy
 przestrzega ustalonych zasad,
 rozpoznaje i nazywa prostokąt,
 wymienia przedmioty przyciągane przez magnes
 rozpoznaje i nazywa figury geometryczne; stosuje znaki: >, < , =,
 wymienia różne źródła otrzymywania energii,

WIERSZ

„Co to jest Polska?”

– Co to jest Polska?-
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las, i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi do miasta autobus,
i samolot, co leci wysoko, na tobą.
Polska- to miasto, strumień i rzeka,
i komin fabryczny, co dymi z daleka,
a nawet obłoki, gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.

A przedszkole?

Tak- i przedszkole,i róża w ogrodzie i książka na stole.

PIOSENKA

„Popatrzcie na jamniczka”

I Popatrzcie na jamniczka,
wyturlał się z koszyczka,
zaczaił się na babcię
i porwał babci kapcie.
Ref: A jak spał, a jak spał,
taką grzeczną minę miał.
A jak spał, a jak spał,
taką grzeczną minę miał.
II Poszarpał chustkę w róże
I zrobił dwie kałuże,
A moją nową lalkę,
zaciągnął pod wersalkę.
Ref: A jak spał, a jak spał,
III A teraz gdzieś ucieka
I szczeka, szczeka, szczeka,
Złapiemy, więc jamniczka,
niech wraca do koszyczka
Ref: Bo jak spał, bo jak spał,.

J. ANGIELSKI

1. Children of the world – zna wyrazy: child- children, world – dream toy- poznaje nazwy wymarzonych zabawek a dolly, a car, a teddy bear, a ball

2. Holiday is coming… – zna wyrazy: holiday, summer – zna nazwy związane z miejscami wakacyjnymi : shell, sea, sand, beach, sandcastle, fish, jelly fish, hot, wind, sun, mountains, climb, hostel, forest, trees, meadow, lake, animals, squirrel, birds, deer, wolf – zna treść książki pt,, Summer with a mouse”

3 . Safe holidays and nature – zna wyrazy: forest, trees, meadow, – zna nazwy niektórych zwierząt leśnych: hare, squirrel, hedgehog, wolf, deer, fox, stork , lady bird, butterfly