Grupa niebieska

Jesteśmy grupą radosnych 6-latków. Chętnie chodzimy do przedszkola, by wspólnie się uczyć i bawić. W naszej sali znajdują się różne kąciki tematyczne, z których chętnie korzystamy, by pogłębiać nasze zainteresowania. Podczas zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Jesteśmy bardzo aktywnymi dziećmi – uwielbiamy zajęcia sportowe oraz zabawy na placu przedszkolnym i boisku. Dużo radości sprawiają nam spacery, w trakcie których poznajemy otaczające nas środowisko. Zawsze staramy się przestrzegać Kodeksu Grupowego – szanujemy siebie nawzajem, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała.

Wychowawczyni grupy: Małgorzata Ulman

 

Oj będzie, będzie…

Zamierzenia grupy w miesiącu czerwcu:

NIBY TACY SAMI A JEDNAK INNI

WAKACYJNE PODRÓŻE

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,
– wymienia różnice i podobieństwa między dziećmi różnych ras,
– stosuje słowa: ciężki, lekki, cięższy od, lżejszy od, o takiej samej masie,
– rozróżnia i nazywa emocje,
– wymienia kontynenty, wskazuje je na globusie,
– wykonuje pracę plastyczną według instrukcji,
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
– liczy w zakresie 10,
– wskazuje na mapie góry i morze,
– wymienia oznaki lata,
– rozwiązuje zagadki,
– dodaje i odejmuje w zakresie 10,
– dzieli się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
– chętnie uczestniczy w zabawach badawczych,
– rozwiązuje zadania tekstowe,
– śpiewa, recytuje wiersze,
– czyta wyrazy

WIERSZ

„SŁONECZNY UŚMIECH”

I. Nadchodzą wakacje,
słoneczna pora.
Słoneczny uśmiech
śle więc przedszkolak.
II. I tym uśmiechem
ze słonkiem razem
ogrzeje wszystkie
nadmorskie plaże.
III. Promienny uśmiech
prześle też górom,
by się nie kryły
za wielką chmurą.
IV. Ma jeszcze uśmiech
dla wszystkich dzieci.
Niech im w wakacje
słoneczko świeci.

PIOSENKA

„Kończymy już przedszkole”

I. Kończymy już przedszkole, do szkoły czas,
zeszyty i tornistry wołają nas.
A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.

Ref: Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.
II. Wakacje szybko miną, a potem już
zadzwoni pierwszy dzwonek, lekcje tuż – tuż.
A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.

Ref: Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.

III. Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest,
że upływają lata, starszym się jest.
A my nie chcemy, nie chcemy starsi być.

Ref: Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.

J. ANGIELSKI

1. Children of the world – zna wyrazy: child- children, world – dream toy- poznaje nazwy wymarzonych zabawek a dolly, a car, a teddy bear, a ball

2. Holiday is coming… – zna wyrazy: holiday, summer – zna nazwy związane z miejscami wakacyjnymi : shell, sea, sand, beach, sandcastle, fish, jelly fish, hot, wind, sun, mountains, climb, hostel, forest, trees, meadow, lake, animals, squirrel, birds, deer, wolf – zna treść książki pt,, Summer with a mouse”

3 . Safe holidays and nature – zna wyrazy: forest, trees, meadow, – zna nazwy niektórych zwierząt leśnych: hare, squirrel, hedgehog, wolf, deer, fox, stork , lady bird, butterfly