Grupa niebieska

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być
ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.”
/Paulo Coelho/

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu i jak na promykowe przedszkolaki
przystało jesteśmy już bardzo samodzielne i zaradne. Bardzo lubimy wszystkie z
zabawy bo jesteśmy prawdziwymi sportowcami. Chętnie malujemy,
wycinamy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy i wierszyków uczymy się. Bardzo
ciekawe są dla nas zajęcia plastyczne i techniczne. Lubimy, też uczyć się nowych
rzeczy, bo chcemy być jeszcze mądrzejszymi przedszkolakami. Jesteśmy ciekawi
świata i interesujemy się wszystkim, co nas wokół otacza. Na zajęciach
uważamy, język angielski dobrze poznać mamy. Staramy się być dla siebie mili,
uprzejmi bo kodeks przedszkolaka przestrzegamy. Bardzo się cieszymy, że
tworzymy taką wesołą, zgraną ekipę.

Wychowawczyni grupy: Irena Ludew

 

Oj będzie, będzie…

Bajeczna Chemia

Zamierzenia grupy w miesiącu maju:

NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

WIOSNA NA ŁĄCE

POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

NASI KOCHANI RODZICE

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka;
 rozróżnia i nazywa kolory
 naśladuje głosy i ruchy zwierząt z wiejskiego podwórka;
 wyraża swoje spostrzeżenia w ekspresji plastycznej;
 uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach gimnastycznych
 posługuje się liczebnikami- głównymi i porządkowymi
 tworzy rodziny zwierząt, prawidłowo nazywa ich członków
 wymienia nazwy domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku
 wymienia etapy rozwojowe żaby;
 omawia cykl rozwojowy motyla;
 współpracuje w zespole;
 rytmicznie porusza się przy muzyce;
 wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt;
 wypowiada się na temat swoich rodziców, na temat opowiadania;
 rozwiązuje zagadki;
 wykonuje upominek dla rodziców;
 omawia wygląd swojej mamy, taty;
 śpiewa piosenkę;
 stosuje słowa: lżejszy od, cięższy od, ważący tyle samo;
 nazywa części swojego ciała;
 rozwiązuje zagadki;
 tworzy jedną całość z elementów;
 dodaje i odejmuje w zakresie dziesięciu;
 śpiewa piosenkę;
 wyraża muzykę w ekspresji plastycznej;
 rozpoznaje ludzi wykonujących określone zawody;
 wyjaśnia znaczenie pracy jednych osób dla drugich;
 porusza się rytmicznie przy muzyce;
 wymienia składniki potrzebne do upieczenia chleba;
 lepi z plasteliny realne kształty;
 wymienia zawody jakie chciałby wykonywać w przyszłości;

WIERSZ

„Motylek”

Motylek lekki
fruwa nad łąką.
W dole są kwiaty,
w górze jest słonko.
Fii, fii, fru, fru!
Wesoło, wesoło mu.
Motylek lekki
w trawie się błąka,
myśli, że kwiaty
to małe słonka.
Fii, fii, fru, fru!
Wesoło, wesoło mu.
Motylek lekki
fruwa nad światem,
myśli, że słońce
jest dużym kwiatem.
Fii, fii, fru, fru!
Wesoło, wesoło mu.

PIOSENKA

„Tango dla mamy”

1. Bardzo wcześnie wstaje mama, jeszcze słońce mocno śpi.
Cicho krząta się po domu, gdy my mamy słodkie sny.
Tylko zapach świeżej kawy nie chce dłużej dać mi spać,
budzik dzwoni z całej siły, a więc pora wstać.

 

Ref.: Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie,
jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat.
Kochana mamo, my tak bardzo cię kochamy,
nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź.

 

2. Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa
i tylko mama nam wybaczyć jest gotowa.
Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia:
stu lat w zdrowiu i spełnienia marzeń życzę ci.

 

Ref.: Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie,………..

 

3. Tak niedawno do przedszkola prowadziłaś, mamo, mnie,
teraz przyszedł czas na szkołę, każdy dobrze o tym wie.
Zegar bije co godzinę, szybko mija dzień za dniem
i choć jestem coraz starszy, bardzo kocham cię.

 

Ref.: Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie,………………..

J. ANGIELSKI