Grupa niebieska

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być
ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.”
/Paulo Coelho/

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu i jak na promykowe przedszkolaki
przystało jesteśmy już bardzo samodzielne i zaradne. Bardzo lubimy wszystkie z
zabawy bo jesteśmy prawdziwymi sportowcami. Chętnie malujemy,
wycinamy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy i wierszyków uczymy się. Bardzo
ciekawe są dla nas zajęcia plastyczne i techniczne. Lubimy, też uczyć się nowych
rzeczy, bo chcemy być jeszcze mądrzejszymi przedszkolakami. Jesteśmy ciekawi
świata i interesujemy się wszystkim, co nas wokół otacza. Na zajęciach
uważamy, język angielski dobrze poznać mamy. Staramy się być dla siebie mili,
uprzejmi bo kodeks przedszkolaka przestrzegamy. Bardzo się cieszymy, że
tworzymy taką wesołą, zgraną ekipę.

Wychowawczyni grupy: Irena Ludew

 

Oj będzie, będzie…

20.09 – Dzień Przedszkolaka

22.09 – Pierwszy dzień jesieni


30.09 – Dzień Chłopaka

Zamierzenia grupy w miesiącu wrześniu:

WITAJCIE W PRZEDSZKOLU!

DROGA DO PRZEDSZKOLA

NADESZŁĄ JESIEŃ

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu (szkole) i wie, do czego one
służą,
 wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy
 dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie kolegów (koleżanek), potrafi je
określić,
 wymienia zwyczaje panujące w przedszkolu ( zna kodeks przedszkolaka
 wymienia zasady obowiązujące
w przedszkolu, stara się ich przestrzegać,
 wyraża muzykę ruchem
 dzieli słowa na sylaby,
 rozpoznaje i nazywa różne rodzaje papieru, tworzy kompozycje plastyczne
 rozpoznaje na ulicy zachowania prawidłowe i nieprawidłowe,
 przechodzi prawidłowo przez jezdnię
 rozpoznaje pasy i znak przejścia dla pieszych
 rozpoznaje i nazywa różne pojazdy,
 powtarza usłyszany rytm; ilustruje piosenkę ruchem,
 rozpoznaje i nazywa samochody specjalistyczne,
 określa pierwszą głoskę w nazwach zdjęć i obrazków,
 nazywa i kreśli linie: pionowe, poziome i ukośne
 obserwuje rośliny, zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu
 łączy w pracy plastycznej różne techniki
 rozpoznaje i nazywa koło
 rezerwat przyrody, ochrona przyrody, rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby
 posługuje się liczebnikami od jeden do sześć w aspektach głównym i porządkowym,
 wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy
 wykonuje fantastyczne zwierzątko z materiału przyrodniczego

WIERSZ

„10 reguł przedszkolaka”

Dziesięć reguł znam, każdą z nich już w sobie mam!
Pierwsza- nie dokuczam innym dzieciom
Druga- nie przeszkadzam kiedy jedzą!
Trzecia- nie zabieram nic nikomu
Czwarta – jestem grzeczny nawet w domu!
Piąta –nigdy z nikim się nie biję!
Szósta- z każdym w zgodzie żyję
Siódma – nie naśmiewam z innych się
Ósma- szczerze pomóc wszystkim chcę
Dziewiąta- mówię prawdę i nie kłamię
Dziesiąta- zgodnie się z innymi bawię.

Te regułki pamiętajcie zawsze wszystkie przestrzegajcie

PIOSENKA

„Uwaga – czerwone światło”

1. Czy to duże miasto, wioska czy osada,
kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada!
Kolorowe światła obok skrzyżowania:
jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.
Refren: Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!

2.Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą:
Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy w prawo!
Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie,
ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.
Refren: Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!

3.Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala,
Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala!
A zielony sygnał oko ma zielone,
mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę!
Refren: Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni

J. ANGIELSKI

1. Children of the world – zna wyrazy: child- children, world – dream toy- poznaje nazwy wymarzonych zabawek a dolly, a car, a teddy bear, a ball

2. Holiday is coming… – zna wyrazy: holiday, summer – zna nazwy związane z miejscami wakacyjnymi : shell, sea, sand, beach, sandcastle, fish, jelly fish, hot, wind, sun, mountains, climb, hostel, forest, trees, meadow, lake, animals, squirrel, birds, deer, wolf – zna treść książki pt,, Summer with a mouse”

3 . Safe holidays and nature – zna wyrazy: forest, trees, meadow, – zna nazwy niektórych zwierząt leśnych: hare, squirrel, hedgehog, wolf, deer, fox, stork , lady bird, butterfly