Grupa niebieska

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być
ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.”
/Paulo Coelho/

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu i jak na promykowe przedszkolaki
przystało jesteśmy już bardzo samodzielne i zaradne. Bardzo lubimy wszystkie z
zabawy bo jesteśmy prawdziwymi sportowcami. Chętnie malujemy,
wycinamy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy i wierszyków uczymy się. Bardzo
ciekawe są dla nas zajęcia plastyczne i techniczne. Lubimy, też uczyć się nowych
rzeczy, bo chcemy być jeszcze mądrzejszymi przedszkolakami. Jesteśmy ciekawi
świata i interesujemy się wszystkim, co nas wokół otacza. Na zajęciach
uważamy, język angielski dobrze poznać mamy. Staramy się być dla siebie mili,
uprzejmi bo kodeks przedszkolaka przestrzegamy. Bardzo się cieszymy, że
tworzymy taką wesołą, zgraną ekipę.

Wychowawczyni grupy: Irena Ludew

 

Oj będzie, będzie…

21.03 – Pierwszy dzień wiosny

Bajeczna Chemia

Zamierzenia grupy w miesiącu marcu:

MUZYKA JEST WSZĘDZIE

W ŚWIECIE TEATRU

WIOSNA, WIOSNA

WKRÓTCE WIELKANOC

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

porusza się rytmicznie przy muzyce
 śpiewa znane piosenki, stosując się do gestów dyrygenta
 wypowiada się na temat opowiadania
 wykonuje prosty instrument i akompaniuje na nim
 rozpoznaje i nazywa urządzenia służące do odtwarzania muzyki, stosowane dawniej i obecnie
 dodaje i odejmuje w zakresie 10
 zna i rozpoznaje literki : C c, U u, Łł, Z,z, J j , czyta proste wyrazy i zdania
 wymienia dźwięki gamy C-dur
 maluje nastrój wysłuchanego utworu muzycznego
 rozróżnia wysokość dźwięków wydawanych przez uderzanie
w słoiki napełnione różną ilością wody
 stosuje słowa: scena, kurtyna, aktor
 tworzy opowieść ruchową przy muzyce
 wyraźnie wypowiada dany tekst
 wykonuje kukiełkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 wskazuje prawą stronę i lewą stronę – swoją i kolegi
 prezentuje wybrane utwory literackie z podziałem na role
 wymienia elementy pogody występujące w marcu
 wymienia oznaki wiosny
 wymienia zwiastuny wiosny
 obrysowuje, wycina i łączy elementy w jedną całość
 wymienia etapy rozwoju tulipana
 maluje swoje spostrzeżenia dotyczące wiosny
 wymienia czynności wykonywane wiosną przez ptaki
 wykonuje pisanki z różnych materiałów
 układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń
 wymienia czynniki potrzebne do wzrostu rośliny
 dostrzega różnice w wyglądzie pisanek
 klasyfikuje według jednej cechy lub dwóch cech

WIERSZ

„Pierwszy motylek”

Pierwszy motylek wzleciał nad łąką,
w locie radośnie witał się ze słonkiem.
W górze zabłądził w chmurkę i mgiełkę
sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem.
A gdy już dosyć miał tej gonitwy
pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły?
Pytał się dzieci, kiedy podrosły?
Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny.

PIOSENKA

„Wiosna w błękitnej sukience”

Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.
ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.
Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.
ref: Wiosna buja w obłokach…
Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.
ref: Wiosna buja w obłokach…

J. ANGIELSKI