Grupa różowa

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3- letnie, które chodzą
do przedszkola pierwszy rok. Dzieci przychodzą chętnie
do przedszkola i uczestniczą w zabawach i zajęciach. Są pogodne,
otwarte, aktywne i ciekawe świata. Starają się być samodzielne
i koleżeńskie. Dzieci lubią bawić się, tańczyć, śpiewać, uczyć nowych
wierszyków i rymowanek. Z radością biorą udział w zabawach
ruchowych organizowanych zarówno w sali przedszkolnej jak
i na placu zabaw. Rozwijają swoje zainteresowania plastyczne
poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik.
Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe
wiadomości i umiejętności.

Wychowawczyni grupy: Bogumiła Matuszak

 

Oj będzie, będzie…

 

Zamierzenia grupy w miesiącu czerwcu:

NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

WAKACYJNE PODRÓŻE

POŻEGNANIA NADZEDŁ CZAS

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– uczestniczyć we wspólnych zabawach,
– dzielić się swoimi przeżyciami,
– uczestniczyć w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał,
– zna różne rodzaje środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy,
samoloty, statki,
– zna zasady właściwego zachowania się w środkach transportu,
– przestrzega ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
– dzielić się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów
do rodziny,
– rozwiązywać proste zagadki,
– powtarzać z pamięci rymowanki, krótkie wiersze, piosenki,
– skupiać uwagę na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,
– uczestniczyć w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami
narządów artykulacyjnych,
– nazywać przedmioty i ich kolory (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.),
– słuchać wyjaśnień niezrozumiałych słów,
– odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
– rozwijać sprawność całego ciała, w tym sprawności rąk,
– liczyć wyodrębnione przedmioty, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie
dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
– porównywać przedmioty; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość)
i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
– rysować kredkami,
– malować: palcami, dłonią, pędzlem,
– śpiewać piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
– uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych:
 ze śpiewem
 rytmicznych
 ilustracyjnych,
– uczestniczyć w zabawach z elementem naśladownictwa,
-uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych.

WIERSZ

„Wakacje!”
Kiedy nam buzie ogrzewa lato,
czas na przygody z mamą i tatą.
Czekaja góry, pachnące łąki,
morze i plaża, konie, biedronki!
Gdy my będziemy się pluskać w rzekach,
przedszkole na nas grzecznie poczeka,
odpoczną w ciszy lalki, zabawki,
dwie karuzele, miś i huśtawki.
Chętnie wracamy do Naszej Pani,
z wakacyjnymi opowieściami
o sarnach w lesie, o rybkach w morzu
i ptasich gniazdkach ukrytych w zbożu.
Będziemy liczyć białe muszelki,
poznamy nowe, ważne literki,
a ten, kto butów sam nie sznuruje,
w mig się nauczy! Ja już sznuruję!

PIOSENKA

„Wakacje” 

1. Fale, morskie fale
I piasek na plaży,
O letniej zabawie
Każdy przecież marzy.
Ref.: lato, lato, lato
Dzisiaj wita nas,
Latem, latem, latem
Miło spędzasz czas.
2. Góry, nasze góry
I pachnące lasy,
Plecak zabieramy,
Jedziemy na wczasy.
Ref.: Lato, lato…
3. Rzeki i jeziora
Już na nas czekają,
Wiosła i kajaki
Na spływ zapraszają.
Ref.: Lato, lato…