Grupa różowa

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3- letnie, które chodzą
do przedszkola pierwszy rok. Dzieci przychodzą chętnie
do przedszkola i uczestniczą w zabawach i zajęciach. Są pogodne,
otwarte, aktywne i ciekawe świata. Starają się być samodzielne
i koleżeńskie. Dzieci lubią bawić się, tańczyć, śpiewać, uczyć nowych
wierszyków i rymowanek. Z radością biorą udział w zabawach
ruchowych organizowanych zarówno w sali przedszkolnej jak
i na placu zabaw. Rozwijają swoje zainteresowania plastyczne
poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik.
Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe
wiadomości i umiejętności.

Wychowawczyni grupy: Bogumiła Matuszak

 

Oj będzie, będzie…

5.11 – Dzień Postaci z Bajek
8.11 – Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
11.11 – Narodowe Święto Niepodległości
20.11 – Dzień Ochrony Praw Dziecka
21.11 – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
22.11 – Dzień Kredki
25.11 – Dzień Pluszowego Misia

Zamierzenia grupy w miesiącu listopadzie:

KRÓLOWA ZABAWEK W PRZEDSZKOLU

RODZINA – NAJWIĘKSZY SKARB

MÓJ DOM

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– podać imiona: mamy, taty, brata, siostry,
– nazwać członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek,
ciocia,
– podać wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego,
– wzajemnie okazywać sobie uczucia,
– przestrzegać istniejące (wprowadzone w rodzinie, w grupie przedszkolnej)zasady społeczne,
– zapamiętywać proste, krótkie rymowanki, wiersze, teksty piosenek,
– skupić uwagę na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,
– maszerować w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela,
– słuchać i powtarzać podane słowa, zdania
– odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
– wskazywać u siebie części ciała wymienione przez N., nazywać wybrane części ciała,
– porównywać przedmioty; klasyfikować je ze względu na jakość (np. barwa, wielkość)
i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
– obserwować, poznawać najbliższe środowisko, rozpoznawać i nazywać wybrane zwierzęta
hodowane w domu,
– nazywać: elementy pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.,
– posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym
i porządkowym,
– dostrzegać w otoczeniu przedmioty o różnych kształtach,
– układać dowolne kompozycje z klocków w kształcie figur geometrycznych,
– poznawać wybrane urządzenia gospodarstwa domowego,
– dostrzegać potrzeby wyższe innych osób,
– dzielić się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawiać empatię,
– przestrzegać umowy dotyczące zgodnego funkcjonowania w grupie,
– nie przeszkadzać innym dzieciom w zabawie, dbać o zabawki w przedszkolu i w domu,
– uczestniczyć we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela,
– mówić o własnych potrzebach, odpowiadać na zadane pytania, dzielić się swoimi przeżyciami.

 

WIERSZ

„Moja rodzina i ja”
Mama i tata,
i jeszcze ja!
Babcia i dziadek, chomiki dwa!
Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy
i się wzajemnie bardzo kochamy.
I nikt nikomu nie przypomina,
że najważniejsza w życiu rodzina!

PIOSENKA

„Moja rodzina” 

1. Kiedy jest mi smutno,
mama mnie pocieszy,
mocno mnie przytuli,
nigdzie się nie spieszy.
Ref.: Mama, tata, siostra, brat
to jest mój rodzinny świat.
Teraz chcę powiedzieć wam:
Dobrze, że rodzinę mam.
2. Z siostrą albo z bratem
często się bawimy,
rower, piłka, rolki bardzo to lubimy.
Ref.: Mama, tata…
3. Z tatą porozmawiać
mogę dnia każdego,
jest mym przyjacielem
i dobrym kolegą.
Ref.: Mama, tata…