Grupa różowa

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3- letnie, które chodzą
do przedszkola pierwszy rok. Dzieci przychodzą chętnie
do przedszkola i uczestniczą w zabawach i zajęciach. Są pogodne,
otwarte, aktywne i ciekawe świata. Starają się być samodzielne
i koleżeńskie. Dzieci lubią bawić się, tańczyć, śpiewać, uczyć nowych
wierszyków i rymowanek. Z radością biorą udział w zabawach
ruchowych organizowanych zarówno w sali przedszkolnej jak
i na placu zabaw. Rozwijają swoje zainteresowania plastyczne
poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik.
Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe
wiadomości i umiejętności.

Wychowawczyni grupy: Bogumiła Matuszak

 

Oj będzie, będzie…

21.03 – Pierwszy dzień wiosny

Zamierzenia grupy w miesiącu marcu:

ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

MARCOWA POGODA

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– zna przedstawicieli zwierząt egzotycznych,
– skupić uwagę na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,
– uczestniczyć w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami
narządów artykulacyjnych,
– słuchać wyjaśnień niezrozumiałych słów, odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego
utworu, wypowiadać się na temat wysłuchanych utworów literackich,
– rozwijać sprawność całego ciała, w tym sprawności rąk,
– porównywać przedmioty; klasyfikować je ze względu na jakość (np. barwa, wielkość)
i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
– rozwijać zainteresowania plastyczne; malować: palcami, dłonią, pędzlem, lepić z plasteliny,
masy solnej, wycinać, wydzierać, składać papier,
– śpiewać piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
– uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych,
-uczestniczyć w zabawach z elementem naśladownictwa i ćwiczeniach gimnastycznych,
-obserwować okazy przyrodnicze za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć,
– zna warunki niezbędne do rozwoju zwierząt(przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm),
– rozpoznawać różne odgłosy, dźwięki dochodzące z bliskiego otoczenia,
– dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
– uczestniczyć w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał,
– rozpoznać dźwięki poznanych instrumentów perkusyjnych, rozpoznawać dźwięki celowo
wytworzone, rozpoznawać odgłosy przyrody, reagować na polecenia słowne,
– obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty
ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy),
– zna oznaki nadchodzącej wiosny,
– uczestniczyć w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy
podlewaniu roślin doniczkowych),
– rozpoznawać przedmioty, rośliny, zwierzęta za pomocą dotyku, smaku, węchu,
– rozwiązywać proste zagadki.

WIERSZ

„Wiosna”
Wiosna w zielonej sukience
nogami bosymi stąpa.
I gdzie stopę stawia, tam…
to chyba czary
– wiosenny kwiat zostawia.
Po spacerze wiosny
świat zmienia się cały.
Ptaki wśród zieleni
radośnie śpiewają,
motyle fruwają,
świerszcze cicho grają.
Kwiaty kolorowe
wśród traw zakwitają.
Gdyby nie ty, wiosno,
i te twoje czary,
to świat byłby
pewnie i smutny, i szary.

PIOSENKA

„Spotkanie z wiosną” 

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj.
Słychać świergot ptaków.
A w ogrodzie spotkać można
miłych przedszkolaków.
Ref: Wiosna wiosną przyszła
do nas
bierzmy się za ręce.
Pośród młodej bujnej trawy
kwiatów coraz więcej.