Grupa seledynowa

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 6- letnie. Są pogodne, otwarte, aktywne i ciekawe świata. Dzieci lubią bawić się, tańczyć, śpiewać, uczyć nowych wierszyków i rymowanek. Wiele radości dostarczają zajęcia plastyczne. Lubią rysować, malować, lepić. Z radością biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawczyni grupy: Bogumiła Matuszak


Oj będzie, będzie…

Zamierzenia grupy w miesiącu kwietniu:

WIOSENNA POGODA

WIELKANOC

WIOSNA NA WSI

DBAMY O PRZYRODĘ

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– obserwować zmiany zachodzące wiosną – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura,
topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające
pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się
pąków na drzewach i krzewach,
– obserwować zmieniające się warunki pogodowe; poznawanie składników pogody:
temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru
składników pogody (np. wiatromierz itp.),
– zna kalendarz pogody – systematyczne go prowadzi,
– kultywować tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze świętami (np.: Bożego Narodzenia,
Wielkanocy), przejmowanych od starszych pokoleń,
– zna, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni
(film, książka), zwierzęta hodowane na wsi – zarówno osobniki dorosłe, jak i ich potomstwo;
nazywa ich miejsc zamieszkania; naśladuje ruchy i głosy,
– wyjaśnić rolę zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich
hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.),
– zna różne narzędzia, bezpiecznie korzysta z nich,
– tworzyć ciągi słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…),
– tworzyć uogólnienia do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,
– oglądać filmy przyrodnicze, książek, albumy, tablice, korzystać z internetu (poznawanie
przyrody w sposób pośredni),
– zna działalność ekologiczną: segregowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, zakładanie
filtrów na kominy ,ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów
(oszczędzanie wody i energii), tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody,
sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt,
– zna normy ekologiczne – nakazu – oszczędnego korzystania z wody, segregowania
odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami,
– uprawiać rośliny doniczkowe w sali, w domu – dbania o nie: umieszcza w nasłonecznionym
miejscu, podlewa,
– rozpoznawać i nazywać małe litery i wielkie litery: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p,
r, s, t, u, w, z, ż,
– kojarzyć liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
– znać cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczbę10; znaki: <, >, =, oraz stosować je w sytuacjach
zadaniowych,
– odczytywać zapisy matematyczne (zakodowane czynności matematyczne) i je rozwiązywać.

WIERSZ

„Obudziły się pisanki”

Obudziły się pisanki
wielkanocnym rankiem
i wołają:
– Patrzcie! Tu na stole
same niespodzianki!
Bazie srebrno – białe
i baranek mały.
Ten baranek
ma talerzyk,
skubie z niego
owies świeży
A baby pękate
w cukrowych fartuchach
Śmieją się wesoło
od ucha do ucha!

PIOSENKA

„Wiosenne buziaki”

I. Już rozgościła się wiosna,
słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy,
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.
Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy
wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.
II. Słońce rozdaje promyki,
gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki,
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.
Ref.: Hop, hop…
III. Kwiaty swe płatki umyły
i świeże stroje włożyły.
Budzą się wszystkie zwierzaki.
Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki.