Grupa seledynowa

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 6- letnie. Są pogodne, otwarte, aktywne i ciekawe świata. Dzieci lubią bawić się, tańczyć, śpiewać, uczyć nowych wierszyków i rymowanek. Wiele radości dostarczają zajęcia plastyczne. Lubią rysować, malować, lepić. Z radością biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawczyni grupy: Bogumiła Matuszak


Oj będzie, będzie…

  • 11.09 – zebranie z rodzicami w sali niebieskiej o godzinie 15.45
    16.09 – wycieczka na skrzyżowanie
    23.09 – wycieczka do parku
    19.09 – Sprzątanie świata
    20.09 – Dzień Przedszkolaka

Zamierzenia grupy w miesiącu wrześniu:

TO JESTEM JA

MOJA GRUPA

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– przedstawić się, opisać swój wygląd, określić swoje zainteresowania,
– rozpoznać i przedstawić różne stany emocjonalne (złość, radość, smutek, strach, zazdrość,
zawstydzenie), wyrażać swoje emocje w sposób werbalny i niewerbalny,
– określić swoje cechy fizyczne: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów, dostrzec różnice
w wyglądzie ludzi, akceptować je,
– dbać o higienę narządów zmysłów poprzez: przebywanie w dobrze wywietrzonych, ogrzanych
pomieszczeniach, zwracanie uwagi na odpowiednie oświetlenie, unikanie
i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji,
-przestrzegać zasady obowiązujące w grupie i rozumieć zasadności ich przestrzegania,
-uczestniczyć we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych, umiejętnie
współdziałać w parach, w grupach kilkuosobowych,
– komunikować się poprzez: budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji, opowiadanie o przebiegu
wydarzeń w sposób logiczny, rozpoznawać i nazywać takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń,
prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.,
-wyszukiwać takie same symbole graficzne – figury, litery, cyfry, odtwarzać proponowany rytm
za pomocą klocków, umownych symboli, rozpoznawać wysłuchane sylaby, słowa, głoski,
wyodrębniać zdania z wypowiedzi, rozdzielać ich na słowa, określać w zdaniu kolejności słów, ich
liczbę, wyodrębniać sylaby w słowach; określanie ich kolejności i liczby,
-powtarzać z pamięci wiersze, piosenki, dostrzegać więzi między pamięcią a emocjami,
-uczestniczyć w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab
i krótkich tekstów, stosować przyimki – określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, odbierać
i przekazywać informacje, emocje, uczucia,
-wyodrębniać zdania z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.),
wyodrębniać sylaby ze słów, dokonywać analizy i syntezy sylabowej nazw obrazków,
– czytać całościowe nazwy umieszczone w sali, układać swoje imię z liter, według wzoru,
a potem – bez wzoru,
– posługiwać się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.), dysponować
sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne,
prawidłowo gospodarować przestrzenią kartki,
– znać numery alarmowe: 999, 998, 997 i 112,
– znać zasady ruchu drogowego, znać wybrane znaki drogowe, znać samochody specjalistyczne: straży
pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji,
-różnicować prawą stronę i lewą stronę, wyznaczać kierunki od osi własnego ciała, określać położenie
przedmiotów względem innych przedmiotów,
– rozpoznawać i nazywać wybrane figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie
ich podstawowych cech.

WIERSZ

„ZASADY PRZEDSZKOLAKA”

Kto chce pani coś powiedzieć,
zaśpiewać piosenkę,
wie, że najpierw w górę
trzeba unieść rękę.
Czarodziejskie słowa:
„proszę, przepraszam, dziękuję”,
mówimy jak najczęściej!
To nic nie kosztuje.
Tak jak co dzień – po zabawie
trzeba sprzątnąć salę.
Poustawiać na swych miejscach
misie, klocki, lale…
Choć na dworze jest pochmurno,
dzieci dobrze o tym wiedzą,
że od razu jest przyjemniej,
gdy miłego coś powiedzą.

PIOSENKA

„Dziękuję, proszę, przepraszam”
I. Każdy zna te słowa, słowa bardzo piękne, słowa, dzięki którym żyje się przyjemniej. Ref.: Dziękuję, proszę, przepraszam – czarodziejskie słowa trzy, mówię je bardzo często i często je mówisz ty. II. Uczę brata, siostrę, jak się zachowywać, jak ładnie poprosić, kiedy podziękować. Ref.: Dziękuję, proszę… III. Kiedy przez przypadek kogoś obrazimy, to go zawsze grzecznie pięknie przeprosimy. Ref.: Dziękuję, proszę…