Grupa seledynowa

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 6- letnie. Są pogodne, otwarte, aktywne i ciekawe świata. Dzieci lubią bawić się, tańczyć, śpiewać, uczyć nowych wierszyków i rymowanek. Wiele radości dostarczają zajęcia plastyczne. Lubią rysować, malować, lepić. Z radością biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawczyni grupy: Bogumiła Matuszak


Oj będzie, będzie…

 • 4.11 – „Doktor i jego zwierzęta” – przedstawienie w teatrze
  6. 11 – Zajęcia w Multicentrum
  8.11 – Wycieczka do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
  20.11 – Warsztaty edukacyjne dla Rodziców z PPP w Kwidzynie
  „Dojrzałość szkolna”
  25.11 – Dzień Pluszowego Misia
  29.11 – program muzyczny w przedszkolu „Muzyczni ojcowie
  niepodległości”
  Zajęcia otwarte
  Teatralia
  Spotkanie z lekarzem
  Wykonanie kanapek
  Andrzejki
  Wycieczka do muzeum

Zamierzenia grupy w miesiącu listopadzie:

MOJA RODZINA

MÓJ DOM

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

PROJEKT EDUKACYJNY TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– podać informację na temat pracy zawodowej rodziców, łączyć pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu, określać czynności wykonywane w domu przez poszczególnych członków rodziny, dzielić się wiadomościami na temat życia w rodzinie,
– rozpoznać i nazywać takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.,
– poznawać zawody niedostępne bezpośredniej obserwacji,
– odwzorowywać figury, cyfry, litery zgodnie z podanym wzorem, wskazywać takie same litery, cyfry,
– rozpoznawać różne odgłosy, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji,
– rozpoznawać wysłuchane sylaby, słowa, głoski,
– wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczyć głoski,
– rozwiązywać zagadki, rebusy,
– dłużej skupić uwagę na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych,
– koncentrować uwagę w toku naturalnej aktywności,
– formułować dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach,
– tworzyć słowa (lub wyszukiwać obrazy) zawierające daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układać rymy do podanych słów,
– wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
– czytać całościowo wyrazy – nazwy obrazków (lub równoważników zdań),
– rozpoznawać i nazywać małe litery i wielkie litery: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p,r, s, t, u, w, z, ż,
– czytać sylaby, wyrazy (o prostej budowie fonetycznej),
– posługiwać się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.),
– dysponować sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk,
– odróżniać druk od pisma,
– wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne,
– interesować się podejmowaniem prób pisania,
– rozpoznawać i nazywać wybrane figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawać ich podstawowe cechy,
– kojarzyć liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
– znać cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosować je w sytuacjach zadaniowych,
– dostrzegać role urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom,
– porównywać urządzenia z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami,
– stopniowo dowiadywać się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem,
– zapoznawać z rozwojem techniki na przykładzie porównania funkcjonowania jakiejś dziedziny życia człowieka dawnej i obecnie, np. pokonywania odległości, przekazywania informacji, budowania domów; próba przyswojenia wyrażenia postęp cywilizacyjny,
– przestrzegać normy współżycia oparte na wartościach,
– akceptować równość praw wszystkich,
– oceniać zachowanie – własne i innych osób, a także różnych postaci literackich,
– opisywać charakterystyczne cechy i role wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.,
– rozumieć konieczność przestrzegania zasad higieny,
– uświadomić sobie potrzebę dbania o zdrowie,
– spożywać różnorodne pokarmy,
– poznać niektóre święta narodowe oraz związane z nimi tradycje: 11 listopada,
– przypomnieć sobie wygląd symboli narodowych: godła, flagi i słowa hymnu,
– uczestniczyć wspólnie z rodzicami w uroczystościach patriotycznych.

WIERSZ

„Moja mała Ojczyzna”

Jest na mapie mała kropka,
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jak ciekawie i wesoło
w moim świecie naokoło.
Na podwórku trzy kałuże,
położyły się przy murze,
trzepak bardzo dziś kaprysi –
duży dywan na nim wisi.
Słońce z cieniem gra tu w berka,
pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna!

PIOSENKA

„”Mazurek Dąbrowskiego” 1.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. x2
2.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
3.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
4.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."
Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski…