Grupa seledynowa

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 6- letnie. Są pogodne, otwarte, aktywne i ciekawe świata. Dzieci lubią bawić się, tańczyć, śpiewać, uczyć nowych wierszyków i rymowanek. Wiele radości dostarczają zajęcia plastyczne. Lubią rysować, malować, lepić. Z radością biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawczyni grupy: Bogumiła Matuszak


Oj będzie, będzie…

Zamierzenia grupy w miesiącu czerwcu:

NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

WAKACYJNE PODRÓŻE

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– poznawać kulturę innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu,
– zna świąteczne obrzędy, zwyczaje, tradycje ludzi różnych narodowości,
– akceptować odrębność ludzi różnych narodów,
– rozpoznawać i nazywać takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście,
uczciwość, odwaga, tolerancja itp.,
– nie wyśmiewać się z innych, nie chwalić się bogactwem,
– pomagać młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy,
– przestrzegać normy współżycia oparte na wartościach,
– akceptować równość praw wszystkich,
– dostrzegać potrzeby innych dzieci, szanować je,
– być wrażliwym na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci,
– pojmować charakter kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
– szanować odmienność innych dzieci,
– szanować prywatność innych; niebranie cudzych rzeczy bez pozwolenia,
– celebrować Dzień Dziecka; poznawanie jego międzynarodowego charakteru,
– rozpoznawać i przedstawiać różne stany emocjonalne (złość, radość, smutek, strach, zazdrość,
zawstydzenie),
– wyrażać swoje emocje w sposób werbalny i niewerbalny,
– rozpoznawać emocje innych osób,
– wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
– czytać całościowo wyrazy – nazwy obrazków (lub równoważniki zdań),
– rozpoznawać i nazywać małe litery i wielkie litery: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u,
w, z, ż,
– czytać sylaby, wyrazy (o prostej budowie fonetycznej),
– układać nazwy obrazków z liter, odczytywać je,
– czytać krótkie teksty o prostej budowie fonetycznej,
– odróżniać druk od pisma,
– dysponować sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk,
– wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne,
– interesować się podejmowaniem prób pisania,
– samodzielnie pisać litery,
– podejmować próby pisania własnego imienia i nazwiska,
– wyróżniać kierunki na kartce papieru, posługiwać się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa
strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…,
– nazywać kolejne pory roku, dni tygodnia, miesiące,
– zna działanie wagi szalkowej,
– porównywać masę przedmiotów, tworzywa przyrodniczego za pomocą wagi szalkowej, stosowanie
określeń: lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo,
– obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.:

opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza,
– wskazywać Polskę na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski,
– rozróżniać typy krajobrazów występujących w Polsce,
– nazywać ważniejsze miasta Polski, rzeki – Wisłę i Odrę, morze – Bałtyk, góry – Tatry,
– dostrzegać piękno Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania,
– zna model kuli ziemskiej – globus; wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz,
– stosować przyimki, określać położenie przedmiotów w przestrzeni,
– stosować formy czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie
robił?), – wyrażać swoje myśli, przeżycia w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
– wspólnie przeprowadzać eksperymenty; wyciągać wnioski.

WIERSZ

„Pożegnanie przedszkola”

– Lato się śmieje, czas na wakacje!
Pa, pa, zabawki! Żegnaj, przedszkole!
Zawsze będziemy o was pamiętać,
stawiając krzywe literki w szkole.
Starszak potrafi: budować wieże,
rozpoznać w książkach najdziksze zwierzę,
układać puzzle, kroić warzywa, wie,
że się pokłuć można w pokrzywach.
Zna pory roku, kierunki świata,
wie, że na miotle nie da się latać,
sam się ubiera, buty sznuruje,
mówi: „przepraszam, proszę, dziękuję”.
Umie zadzwonić na pogotowie,
wie, że się nie da chodzić na głowie,
zasady ruchu zna doskonale
i po ulicy nie biega wcale.
Lubi teatrzyk, śpiewa piosenki,
wie, czym się różni słoń od sarenki,
pieluch nie nosi ani śliniaka.
To są zalety dziecka starszaka.
– Kwiatek dla pani. Cmok dla maluchów.
Trochę nam smutno… Pa, pa, przedszkole!
Lecz czy będziemy mogli tu wrócić,
gdy nam się znudzi w tej nowej szkole…?

 

PIOSENKA

„Kończymy już przedszkole”

I. Kończymy już przedszkole, do szkoły czas,
zeszyty i tornistry wołają nas.
A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.
Ref.: Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść. (2x)
II. Wakacje szybko miną, a potem już
zadzwoni pierwszy dzwonek, lekcje tuż-tuż.
A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.
Ref.: Tak bardzo…
III. Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest,
że upływają lata, starszym się jest.
A my nie chcemy, nie chcemy starsi być.
Ref.: Tak bardzo…

J. ANGIELSKI

1. Children of the world – zna wyrazy: child- children, world – dream toy- poznaje nazwy wymarzonych zabawek a dolly, a car, a teddy bear, a ball

2. Holiday is coming… – zna wyrazy: holiday, summer – zna nazwy związane z miejscami wakacyjnymi : shell, sea, sand, beach, sandcastle, fish, jelly fish, hot, wind, sun, mountains, climb, hostel, forest, trees, meadow, lake, animals, squirrel, birds, deer, wolf – zna treść książki pt,, Summer with a mouse”

3 . Safe holidays and nature – zna wyrazy: forest, trees, meadow, – zna nazwy niektórych zwierząt leśnych: hare, squirrel, hedgehog, wolf, deer, fox, stork , lady bird, butterfly