Grupa zielona

  W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Wszystkie nasze działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych, poznania świata.
Poznajemy świat w towarzystwie Ady i Olka. Jest to rodzeństwo, które tak jak my uczęszcza do przedszkola. Spotykamy się z nimi w kartach pracy i książce.
Uczymy się samodzielności w działaniu. W czasie zajęć liczymy, śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach, wyklejamy, malujemy, kolorujemy. Bardzo lubimy spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym wykorzystując sprzęt do rozwijania sprawności fizycznej i rozładowania nagromadzonej energii.
Podczas spacerów utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Obserwujemy zmieniającą się przyrodę, dostrzegając jej piękno w różnych porach roku, rozmawiamy również o ochronie przyrody i środowiska w którym żyjemy.
Po ciężkiej pracy relaksujemy się i odpoczywamy słuchając muzyki i czytanych bajek i opowiadań. .

Wychowawczyni grupy: Aleksandra Ziółkowska

 

Oj będzie, będzie…

 • 2.04 – Wycieczka do Biblioteki Miejsko – Powiatowej – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
  3.04 – „Dużo dziwnych muzycznych pudełek” – program muzyczny w przedszkolu
  4.04 – Dzień Marchewki
  5.04 – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
  8.04 – „Teatrzyk cieni” – w przedszkolu
  12.04 – „Muzyka etniczna” – w przedszkolu
  17.04 – Konkurs wielkanocny – „Zwierzęta wielkanocne”
  19.04 – Dzień Ziemi
  25.04 – Przegląd Małych Form Teatralnych
  26.04 – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Zamierzenia grupy w miesiącu kwietniu:

ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

WIOSENNE POWROTY

WIELKANOC

DBAMY O PRZYRODĘ

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

-Dostrzega nieprawidłowości w wypowiadanych zdaniach, dokonuje ich korekty.
-Tworzy zbiory na podstawie rodzaju zwierzęcia (ssaki, ptaki, owady).
-Porównuje liczebność zbiorów
-Rozpoznaje i nazywa wybrane leśne i polne zwierzęta
-Wie, jakie znaczenie mają pszczoły dla człowieka.
-Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki bębenka i kołatki
-Posługuje się liczebnikami w zakresie sześciu, w aspektach kardynalnym i porządkowym.
-Wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka.
-Wyjaśnia znaczenie ptaków dla środowiska.
-Rozumie znaczenie własnych doświadczeń.
-Wykonuje sylwetę bociana, stosując różne techniki plastyczne.
-Lepi figurkę ptaka z plasteliny
-Opowiada historyjkę, kierując się tekstem opowiadania.
-Dobiera w pary obrazki, których nazwy się rymują.
-Formułuje życzenia poprawne pod względem gramatycznym.
-Wypowiada się na temat tradycji wielkanocnych.
-Podaje nazwę swojej miejscowości.
• Wymienia zabytki i ważne instytucje znajdujące się w jego miejscowości.
• Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych.
• Wskazuje położenie swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski.
• Rozpoznaje herb swojej miejscowości.
• Zna swój adres.
• Wymienia zalety życia w małej miejscowości i w dużej miejscowości.

 

WIERSZ

„PTASZEK OPOWIADA”

Zielenią się listki
na smukłej topoli
i ptaszek tam śpiewa.
Opowiada listkom
o swojej wędrówce:
co widział, co słyszał
w obcych krajach, hen!

Ile przebył gór i mórz,
aby wreszcie wrócić już.
Bo tu jego dom,
tu kochane drzewa,
wśród gałęzi tutaj
najpiękniej się śpiewa!

PIOSENKA

„WIELKANOC”

 1. 1. Gdy przychodzi do nas wiosna,
  ciepła, uśmiechnięta,
  to przychodzą razem z wiosną
  wielkanocne święta.
  Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.
  Święta, święta, wielkanocne święta.

  2. Barwne palmy wielkanocne
  pysznią się w wazonie,
  jajka w różne piękne wzorki
  są przyozdobione.
  Ref.: Święta, święta…

  3. Jest koszyczek ze święconką,
  w nim kilka pisanek,
  chleb, kiełbasa, chrzan i jajka,
  cukrowy baranek.
  Ref.: Święta, święta…

  4. W poniedziałek wielkanocny
  jest świetna zabawa.
  Śmigus-dyngus wszystkich wodą
  leje już od rana.
  Ref.: Święta, święta…