Grupa zielona

  W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Wszystkie nasze działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych, poznania świata.
Poznajemy świat w towarzystwie Ady i Olka. Jest to rodzeństwo, które tak jak my uczęszcza do przedszkola. Spotykamy się z nimi w kartach pracy i książce.
Uczymy się samodzielności w działaniu. W czasie zajęć liczymy, śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach, wyklejamy, malujemy, kolorujemy. Bardzo lubimy spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym wykorzystując sprzęt do rozwijania sprawności fizycznej i rozładowania nagromadzonej energii.
Podczas spacerów utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Obserwujemy zmieniającą się przyrodę, dostrzegając jej piękno w różnych porach roku, rozmawiamy również o ochronie przyrody i środowiska w którym żyjemy.
Po ciężkiej pracy relaksujemy się i odpoczywamy słuchając muzyki i czytanych bajek i opowiadań. .

Wychowawczyni grupy: Aleksandra Ziółkowska

 

Oj będzie, będzie…

 • 3.06 – Wycieczka do Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych PUS
  4.06 – Zabawy z piłką nożną z trenerem na boisku
  7.06 – Gry i zabawy sportowe na stadionie
  8.06 – Święto Przedszkola
  14.06 – Wycieczka do Planetarium w Grudziądzu

Zamierzenia grupy w miesiącu czerwcu:

NA WSI

ZWIERZĘTA DŻUNGLI I SAWANNY

WAKACYJNE PODRÓŻE

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

– Odczytuje z nauczycielem wyraz zebra i układa obok z liter taki sam wyraz.
– Kończy rymowanki, dopowiadając rymujące się słowa.
– Wymyśla inne zakończenie opowiadania.
– Rozpoznaje na mapie świata wybrane kontynenty i je nazywa.
– Liczy na zbiorach zastępczych z jednoczesnym przenoszeniem liczby elementów na inne zbiory.
Wie, co znaczą określenia: roślinożerne, mięsożerne.
Czyta z nauczycielem wyraz żaba i układa obok z liter taki sam wyraz.
– Ocenia wartość logiczną zdań.
– Rozwiązuje proste zadania matematyczne.
– Opisuje wygląd żaby.
– Wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt.
– Rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka.
Dzieli słowa na sylaby i wyróżnia głoski w nagłosie.
– Wypowiada się na temat wakacji.
– Poprawnie wypowiada się na temat opowiadania.
– Opowiada historię powstania bursztynu.
– Samodzielnie rysuje szlaczki.
– Rozróżnia i nazywa poszczególne części garderoby.
– Kontynuuje rozpoczęty rytm.
– Układa obrazek z części.
Wymienia nazwy przedmiotów potrzebnych na wakacjach.
– Układa historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń, opowiada ją.
– Formułuje dłuższe wypowiedzi, poprawne pod względem gramatycznym.
– Zawiesza obrazki w prawym/lewym dolnym rogu, prawym/lewym górnym rogu.
– Wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać podczas wakacyjnego wypoczynku.
– Prezentuje swoje umiejętności (śpiewa, tańczy, recytuje).
 

WIERSZ

„Letnie wakacje”

I nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać,
Jeśli tylko chcesz.
Kiedy są wakacje –
Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz,
Miło spędzisz czas.
Latem
Złociste promienie
Słońca
Padają na ziemię,
Popatrz –
Rozwiały się chmury,
Baw się
I nie bądź ponury!
Morze –
Muszelki i piasek,
Góry
Lub łąka za lasem,
Warmia –
Czekają jeziora,
Lato –
Już wyjechać pora!

PIOSENKA

„Lato w kawiarence”

 1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.
  Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.
  I zaprasza na wakacje teraz, już!
  Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!
  Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.
  Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.
  Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.
  Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.
  Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.
  2. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.
  I niesie dla nas lody w polewie malinowej!
  ,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”
  Ref.: Lato, ach, lato…
  3. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.
  Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!
  Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!
  Ref.: Lato, ach, lato…