Grupa żółta

      Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5- letnie. Są pogodne, otwarte, aktywne i ciekawe świata. Dzieci lubią bawić się, tańczyć, śpiewać, uczyć nowych wierszyków i rymowanek. Wiele radości dostarczają zajęcia plastyczne. Lubią rysować, malować, lepić. Z radością biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawczyni grupy: Bogumiła Matuszak

Oj będzie, będzie…

  • 6.06 – Zabawy z piłką nożną z trenerem na boisku
    7.06 – Gry i zabawy sportowe na stadionie
    8.06 – Święto Przedszkola
    14.06 – Wycieczka do Planetarium w Grudziądzu
    – Plener malarski

Zamierzenia grupy w miesiącu czerwcu:

NIBY TACY SAMI A JEDNAK INNI

KRÓLOWA ZABAWEK

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

WAKACYJNE PODRÓŻE

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

-poznawać kulturę innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu, świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości,
– akceptować odrębność ludzi różnych narodów,
– rozpoznawać i nazywać takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.,
– nie wyśmiewać się z innych, nie chwalić się bogactwem,
– pomagać młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy,
– przestrzegać normy współżycia oparte na wartościach, akceptować równość praw wszystkich,
– dostrzegać potrzeby innych dzieci, szanować je, być wrażliwym na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci,
– zrozumieć charakter kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
– szanować odmienność innych dzieci,
– dbać zabawki w przedszkolu i w domu, respektować prawa innych do zabawy i zabawek,
– przestrzegać zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
– orientować się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu,
– zachować czujność w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie,
– organizować bezpieczne miejsca zabaw,
– przestrzegać zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie,
– uświadomić sobie zagrożenia wynikające ze złego dotyku,
– przewidywać skutki niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania,
– wyjaśniać znaczenie pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału),
– obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza,
– rozróżniać typy krajobrazów występujących w Polsce,
– nazywać ważniejsze miasta Polski, rzeki – Wisłę i Odrę, morze – Bałtyk, góry – Tatry,
– dostrzegać piękno Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

 

WIERSZ

„Co robią latem dni tygodnia”

-Co wy na to, że już lato?-
Tydzień swoje dni zapytał.
Poniedziałek zsiadł z roweru.
– Radość dla kolarzy wielu!
Wtorek książkę czytał właśnie.
Mrukną tylko: -Lubię baśnie!
Latawca puszczała Środa,
bo piękna była pogoda.
Czwartek rzekł: -Ja wciąż maluję,
jak się świetnie w lesie czuję.
Piątek tylko machną ręką:
-Chciałbym zagrać, lecz nieprędko
znajdę gracza w tym upale.
Szachów nie otwieram wcale
-A Sobota? – Cóż mam rzec.
Niosę piłkę, dziś gram mecz.
-Czy Niedziela coś dopowie?
Nie dopowie, bo jest w kinie
na animowanym filmie.
A czy film ten był o lecie,
w poniedziałek się dowiecie.

PIOSENKA

„Lato w kawiarence”1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.
    Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.
    I zaprasza na wakacje teraz, już!
 Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!
        Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.
        Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.
        Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.
        Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w
góry.
        Popluskaj sie w jeziorze, popatrz w chmury.
 2. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.
     I niesie dla nas lody w polewie malinowej!
     "Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!"
 3. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.
    Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!
    Bo wakacje to atrakcje – teraz już!