Grupa żółta

      Czary – mary, nie do wiary i już skok do żółtej sali. Grupa żółta wita przedszkolaków cały tłum. Będziemy chodzić na spacerek, na wycieczki czy słoneczko czy wiaterek. Smacznie posiłki zjadać, pięknie do zajęć siadać. Super się z kolegą bawić. Będzie pora na czytanie i
czas na muzyki słuchanie. Bo przedszkole to świetna sprawa tu jest nauka, ruch i zabawa. Tu czeka zabawek wiele, gry planszowe i komputerek. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Wszyscy się z uśmiechem witają, wokół pięknie pozdrawiają.

Wychowawczyni grupy: Irena Ludew

Oj będzie, będzie…

Zamierzenia grupy w miesiącu kwietniu:

WIOSENNE POWROTY

WIELKANOC

WIOSNA NA WSI

DBAMY O PRZYRODĘ

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną
 wymienia zwyczaje bocianów
 Wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru – Bocian

 wie, że kukułka nie buduje gniazda
 śpiewa piosenkę Wołanie wiosny
 omawia wygląd i zwyczaje szpaka
 kultywuje tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze świętami
 wymienia zwyczaje związane z Wielkanocą
 ozdabia jajka różnymi materiałami
 reaguje odpowiednim ruchem na zmiany tempa melodii
 wykonuje papierowy koszyczek wielkanocny

 wykonuje proste potrawy z jajek
 wie, na czym polega Śmigus
 rysuje po śladach rysunków spirali

 ozdabia jajka według podanego rytmu
 rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka

 mierzy dywan stopa za stopą, krokami
 nazywa młode zwierząt z wiejskiego podwórka
 maluje sceny realne – Zwierzęta z wiejskiego podwórka
 wymienia nazwy produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 wie, co jedzą wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka

 rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze, wyjaśnia ich zastosowanie
 wie, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi
 rysuje jak dba o przyrodę
 wie, że śmieci należy segregować do odpowiednich kontenerów
 wypowiada się na temat dbania o lasy

WIERSZ

„Kwiatki”

Wiosna wcześnie
Z łóżka wstała
– Halo, kwiatki!- zawołała
-Ciągle jeszcze w ziemi tkwicie?
Kiedy wreszcie się zbudzicie?
Jak się żaden z was nie ruszy,
To wyciągnę was za uszy!

PIOSENKA

„Maszeruje wiosna”Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref.
Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi zielenieje świat !
Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gume i robi balony
a z nich każdy jest zielony.
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło…….
Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło