Sala różowa

Sala różowa jest przeznaczona dla najmłodszej grupy przedszkolaków. Jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, przestronna, przystosowana do prowadzenia zajęć i zabaw dydaktycznych, ruchowych, plastycznych, muzycznych w której są pięknie urządzone i wyposażone kąciki zainteresowań np. Kącik książek, lalek, kuchenny, samochodowy, plastyczny. Sala wyposażona jest w niezbędną ilość stolików i krzeseł dostosowanych do wzrostu poszczególnych dzieci. Na uwagę zasługuje bogate wyposażenie w sprzęt audio – wizualny: magnetofon, telewizor, dvd, który jest wykorzystywany do rozwijania percepcji wzrokowej, słuchowej przedszkolaków, pomaga rozwijać wyobraźnię i wzbogacać prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz uroczystości organizowane z udziałem dzieci i rodziców. Należy wspomnieć, że każde dziecko ma nieograniczony dostęp do wszystkich zgromadzonych zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych. Sala jest ciepła, słoneczna, kolorowa, pięknie przyozdobiona pod względem tematycznym, nawiązującym do istniejących pór roku. Dzieci z grupy różowej mają swobodny dostęp do łazienki, w której znajdują się: przybory do mycia zębów, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie. Przedszkolaki mają swoją szatnię, w której każde dziecko ma swoje ustalone miejsce, w szatni znajduje się również tablica informacyjna dla rodziców. Szatnia ozdabiana jest pracami wykonywanymi przez dzieci. Z sali zajęć jest bezpośrednie wyjście na plac zabaw.