Sala żółta

Sala żółta jest wyposażona w wiklinowe meble. Dzieci mają do dyspozycji własną łazienkę z bezpośrednim wejściem z sali. Sala posiada zabawki, pomoce dydaktyczne zgromadzone w kącikach tematycznych, które zostały stworzone wg potrzeb i zainteresowań dzieci. Jest tu kącik lalek, samochodowy, książki, teatralny, plastyczny, przyrodniczy. Oprócz kącików stałych organizowane są kąciki okresowe, by dzieci mogły poszerzać swoje doświadczenia z zakresu realizowanych zagadnień. Urządzenie sali pozwala w pełni realizować opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i wszechstronnym rozwojem dzieci w niej przebywających. Żółty kolor wyznacza drogę dzieciom i rodzicom już z szatni (żółte szafki) poprzez holi (żółty pas terakoty oraz żółte ściany) prowadzący aż do żółtej sali. Informacje dla rodziców na temat pracy wychowawczo-edukacyjnej znajdują się na żółtej tablicy informacyjnej w szatni dużej.