Dyrektor Przedszkola

Krystyna Jędraszko
dyrektor przedszkola

Przez ponad 30 lat Przedszkole nr 3 było placówką publiczną.

– Od 1995 roku  Niepublicznym Przedszkolem nr 3,

– Od 1997 roku funkcjonuje w obecnym, nowoczesnym, funkcjonalnym, bardzo dobrze wyposażonym budynku,

– W 2004 roku zmieniono nazwę na: Niepubliczne Przedszkole „PROMYK”.

Niepubliczne Przedszkole PROMYK w Kwidzynie znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego. Budynek został zaprojektowany na potrzeby przedszkola. Przedszkole znajduje się na osiedlu Piastowskim w cichej, nieruchliwej, mieszkalnej części miasta. Obiekt wyposażony jest we wszelkie nośniki energii, wodno-kanalizacyjne, telefoniczne i alarmowe. Od strony wschodniej znajduje się duży plac zabaw z wyposażeniem. Teren wokół budynku jest ogrodzony, skanalizowany oraz wyłożony kostką typu „Polbruk”. W pobliżu nie ma zakładów pracy, które zanieczyszczałyby środowisko. W skład przedszkola wchodzą: pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, magazynowe, gospodarcze i kuchenne. Przedszkole monitorowane całodobowo z elektronicznie zamykanym  wejściem.

Warunki lokalowe w pełni spełniają standardy wymagań związane z bezpieczeństwem, wychowaniem i opieką oraz edukacją dzieci w wieku przedszkolnym.

Nasza misja

  • spełniamy oczekiwania dzieci, ich rodziców, pracowników, środowiska lokalnego
  • zapewniamy poczucie bezpieczeństwa
  • wspieramy indywidualny rozwój osobowości dziecka
  • promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne
  • zapewniamy pełną opiekę wychowawczą i dydaktyczną
  • dzieci w miarę bezstresowo osiągają dojrzałość szkolną