Moja miejscowość mój region

Dzieci z grupy żółtej poznawały swoją miejscowość i swój region. Wykonały prace plastyczną dowolna techniką na temat- zamek kwidzyński, a z kartonu lub pudełka domek. Znają swój adres zamieszkania. Zapoznały się z herbem Kwidzyna. Świetnie bawiły się w malowanie w buzi ( ćwiczenia artykulacyjno- oddechowe)