Oferta

Oferta edukacyjno – organizacyjna
OPIEKA – WYCHOWANIE – EDUKACJA dla dzieci w wieku 3 -6 lat w oparciu o:

I.     Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN
II.   Program wychowania w przedszkolu wybrany i dopuszczony do pracy w danym roku szkolnym
III. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PROMYK
IV. Roczny  PROGRAM  ROZWOJU  PRZEDSZKOLA   PROMYK
V.   Zajęcia dodatkowe  /szczegóły/
VI.  Programy Innowacyjne  /szczegóły/
VII.  Kalendarz imprez i uroczystości  /szczegóły/
VIII. Tygodniowy rozkład zajęć programowych (dostępny na stronie każdej grupy)
IX.  Ramowy, dzienny, „promykowy” rozkład dnia   /szczegóły/
X. Opłaty /szczegóły/