Opłaty

Rodzice zobowiązują się do uiszczania czesnego za dziecko.

Za rodzeństwo uczęszczające do przedszkola opłata wynosi 50% czesnego.

Czesnego nie pobiera się, jeżeli nieobecność trwa miesiąc lub dłużej oraz za wakacje, jeśli dziecko nie korzysta z przedszkola w wakacje.

W ramach czesnego Przedszkole zapewnia:

a) realizację obowiązującej podstawy programowej oraz wybranych programów   wychowawczo – dydaktycznych i innowacyjnych,

b) uczestnictwo w zajęciach dodatkowych: zabawy z jęz. angielskim, zajęcia wokalno-taneczne, gimnastyka korekcyjna, pomoc logopedyczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczne, religia,

c) udział w spektaklach teatralnych w przedszkolu i wybranych w teatrze, imprezach okolicznościowych według kalendarza imprez i uroczystości,

d) przejazdy autobusem na wybrane wycieczki, basen, do teatru,

e) paczki świąteczne, upominki z okazji uroczystości przedszkolnych, nagrody w konkursach,

f) materiały do różnorodnych zajęć, artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły sanitarne.

Opłata za wyżywienie  4 posiłki, tj. śniadanie, II śniadanie, zupa, II danie.

Wysokość opłaty za wyżywienie pomniejsza się za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty, o których mowa powyżej, dokonuje się co miesiąc z góry, w terminie od 10 do 15 dnia każdego miesiąca, na konto bankowe: 04 8300 0009 0003 2027 3000 0030 po otrzymaniu faktury drogą mailową.

Na przelewie należy umieścić informację: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

 

Rodzice, którzy nie otrzymają maila, proszeni są o kontakt na: promykfaktury@wp.pl w celu weryfikacji adresu email.