Opłaty

1. W kwietniu 2020r. opłata za przedszkole wynosi 120 zł (50% czesnego),  za rodzeństwo odpowiednio pomniejszone zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

2. Wpłaty dokonujemy tylko i wyłącznie na wskazane poniżej konto bankowe.

Rodzice zobowiązują się do uiszczania czesnego za dziecko.
Za rodzeństwo uczęszczające do przedszkola opłata wynosi 50% czesnego.

Czesnego nie pobiera się, jeżeli nieobecność trwa miesiąc lub dłużej  i jest spowodowana pobytem w szpitalu, sanatorium oraz za wakacje, jeśli dziecko nie korzysta z przedszkola w wakacje.

W ramach czesnego Przedszkole zapewnia:

a) realizację obowiązującej podstawy programowej oraz wybranych programów   wychowawczo – dydaktycznych i innowacyjnych,

b) uczestnictwo w zajęciach dodatkowych: zabawy z jęz. angielskim, rytmika, zabawy szachami, gimnastyka korekcyjna, pomoc logopedyczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczne, religia,

c) udział w spektaklach teatralnych w przedszkolu i wybranych w teatrze, imprezach okolicznościowych według kalendarza imprez i uroczystości,

d) przejazdy autobusem na wybrane wycieczki, basen, do teatru,

e) paczki świąteczne, upominki z okazji uroczystości przedszkolnych, nagrody w konkursach,

f) materiały do różnorodnych zajęć, artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły sanitarne.

Opłata za wyżywienie  4 posiłki, tj. śniadanie, II śniadanie, zupa, II danie.

Wysokość opłaty za wyżywienie pomniejsza się za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty, o których mowa powyżej, dokonuje się co miesiąc z góry, w terminie od 10 do 15 dnia każdego miesiąca,
w pokoju nr 50 u intendentki lub na konto bankowe: 04 8300 0009 0003 2027 3000 0030 po odebraniu faktury.

Na przelewie należy umieścić informację: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.