Programy innowacyjne

Programy innowacyjne (wspierające realizację zajęć programowych) 

  • Program wychowawczy Niepublicznego Przedszkola ” PROMYK „
  • Program „Jestem przedszkolakiem, będę uczniem”
  • Program adaptacji dziecka do przedszkola „Będę przedszkolakiem”
  • „Cała Polska czyta dzieciom” – program ogólnopolski
  • oraz  inne nowe metody i formy pracy wspomagające rozwój dziecka.