Ramowy rozkład dnia

Harmonogram pobytu dziecka w przedszkolu

6:30 – 8:30 – Witamy się, rozmawiamy, bawimy się, śpiewamy, słuchamy bajek.

8:30 – 9:00 – Porządkujemy salę po zabawie, ćwiczenia poranne, przygotowujemy się do śniadania ŚNIADANIE

9:00 – 11:45 – Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, programowe, obowiązkowe – malujemy, lepimy, rysujemy, konstruujemy, śpiewamy, tańczymy, poznajemy litery, liczymy, ćwiczymy, opowiadamy, rozmawiamy, słuchamy, DRUGIE ŚNIADANIE – wychodzimy na spacer, bawimy się na placu zabaw lub w sali w zespołach, grupach, pracujemy indywidualnie – uczestniczymy w zajęciach dodatkowych (tańce, rytmika, logopeda, basen, szachy, zajęcia korekcyjne, zabawy z jęz. ang., zajęcia jęz. ang., religia) – przygotowujemy się do obiadu, zabiegi higieniczne – zabawa ruchowa

11:45 – 12:15 – OBIAD – 1 DANIE

od 12:15 – odpoczywamy po obiedzie (formy relaksacyjne) – myjemy zęby – słuchamy bajek, bawimy się – ćwiczenia utrwalające: indywidualne i w małych zespołach, praca z dziećmi uzdolnionymi – zajęcia dodatkowe – spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu

14:20 – OBIAD – II DANIE

po obiedzie:
– bawimy się …….
– ćwiczenia utrwalające: indywidualne i w małych zespołach, praca z dziećmi uzdolnionymi
– idziemy do domu – Jutro znów się spotkamy! Do zobaczenia.