Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp

Działania

Terminy

1.

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 28.01.2019r. – 8.02.2019r.

2.

Pobranie i składanie przez nowych rodziców Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

1.02.2019r. – 15.03.2019r.


Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać w kancelarii przedszkola w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe informacje: tel. 55 279 3210

ZAPRASZAMY!
dzieci nowe ur. w 2015, 2016, 2017r.:
– 8.06.2019 na Święto Przedszkola, w godz. 10:00-13:00
– 27.06.2019, godz 15:30 na zajęcia adaptacyjne
– 30.08.2019, godz 15:15 na zajęcia adaptacyjne