Rekrutacja

Drodzy Rodzice,
28.01.2021r. w-ce Burmistrz Piotr Widz zobowiązał dyrektorów 6 przedszkoli niepublicznych do przeprowadzenia rekrutacji. Przypominam, że rekrutacja do naszego przedszkola rozpoczęła się 02.02.2021r. a zakończyła 15.03.2021r..
W związku z licznymi Państwa pytaniami , informuję, że złożone DEKLARACJE o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu PROMYK są aktualne i dzieci będą mogły nadal uczęszczać do placówki.
WNIOSKI o przyjęcie do przedszkola nowych dzieci – zostaną rozpatrzone zgodnie z regulaminem rekrutacji a wyniki zostaną przesłane 12.04.2021r. na Państwa adresy mailowe.
Z poważaniem,
Krystyna Jędraszko – dyrektor przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/22

 

Lp

Działania

Terminy

1.

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola (rocznik 2015, 2016, 2017) Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (u wychowawcy grupy)

2.02.2021r. – 15.02.2021r.

2.

Pobranie i składanie przez nowych rodziców Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

15.02.2021r. – 15.03.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nie przyjętych

12.04.2021r.

 

Wnioski o przyjęcie „nowego” dziecka do przedszkola należy pobierać i składać w przedszkolu w wyznaczonym terminie lub pobrać ze strony www.promyk-kwidzyn.pl wypełnić i podpisany scan wysłać na adres mailowy:

przedszkole-promyk@neostrada.pl

WNIOSEK DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021

 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola – Krystyna Jędraszko

  •  tel. 55 279 3210, 505091021
  •  w przedszkolu

ZAPRASZAMY!