Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp

Działania

Terminy

1.

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 28.01.2019r. – 8.02.2019r.

2.

Pobranie i składanie przez nowych rodziców Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

1.02.2019r. – 15.03.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nie przyjętych

UWAGA! Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do przedszkola telefonicznie, e-mailem bądź osobiście do 04.04.2019 r.

1.04.2019r.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać w kancelarii przedszkola w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe informacje: tel. 55 279 3210

ZAPRASZAMY!