Zajęcia plastyczne – znaki drogowe

We wrześniu w naszej grupie odbyły się zajęcia plastyczne o tematyce „Znaki drogowe”. Zadaniem dzieci było wykonanie znaków drogowych techniką plastyczną – wydzieranka. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i stworzyli piękne prace, które zostały umieszczone na wystawce w szatni.